Lũy kế là gì? Các công thức tính lũy kế

Bạn là một người yêu thích lĩnh vực kinh doanh, môi trường kinh tế năng động? Hay đơn giản bạn chỉ muốn làm chủ thu nhập tài chính của mình một cách có hiệu quả nhất? Bạn nhận ra một thuật ngữ bạn cần phải hiểu mang tên lũy kế nhưng đứng trước vô vàn thông tin khiến bạn hoang mang? Vậy bài viết này chính là dành cho bạn. Lũy kế là gì? Các vấn đề liên quan như thế nào? Hãy cùng chúng tôi giải đáp ngay sau đây.

1. Lũy kế là gì?

Lũy kế (Cummulative) – một thuật ngữ phổ biến trong giới kinh doanh. Đó là việc  tổng hợp số liệu trước đó để đưa vào trong tính toán trong phần hoạch toán tiếp theo. Hay nói cách khác đó là lũy tiến được cộng dồn và nối tiếp nhau.

Ví dụ: số nợ tháng 2 của bạn là 4 triệu, số nợ tháng 3 là  5 triệu, nếu số nợ tháng 2 chưa được trả thì sẽ được cộng luỹ tiến vào tháng 4. Vậy số nợ tổng cho đến tháng 4 sẽ là 9 triệu.

 2. Công thức tính lũy kế

Lũy kế = Phát sinh trong kỳ + Lũy kế các tháng trước

Ví dụ:

Tài khoản chứng khoán có 25 triệu. Lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên quý như sau:

Quý 1: 2 triệu

Quý 2: 5 triệu

Quý 3: 7 triệu

Quý 4: 1 triệu

Vậy luỹ kế cả năm được tính là: 2+5+7+1= 15 triệu

3. Tìm hiểu về lũy kế giá trị thanh toán

Lũy kế giá trị thanh toán bao gồm: LUuyx kế thanh toán tạm ứng và lũy kế thanh toán khối lượng

 3.1. Lũy kế thanh toán tạm ứng

Được tính theo công thức T1 = A1 – B1 + C1

Trong đó:

A11: giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kì trước

B: chiết khấu tạm ứng
C1: giá trị đề nghị thanh toán kì này

3.2. Lũy kế thanh toán khối lượng

T2 = A2 + B2 + C2

A2: số tiền đã thanh toán khối lượng đến cuối kì trước

B2: chiết khấu tiền tạm ứng
C2: giá trị đề nghị thanh toán kì này

4. Khấu hao lũy kế và lỗ lũy kế

4.1. Khấu hao lũy kế

Để hiểu vè khấu hao lũy kế trước tiên bạn cần quan tâm đến khấu hao – một thuật ngữ chỉ sự thu hồi dần giá trị tài sản mang tính chất cố định và đã đầu tư.

Từ đó khấu hao lũy kế chính là khấu hao của năm hiện tại cộng gộp với khấu hao các năm trước. Cho tới khi được thanh toán.

4.2. Lỗ lũy kế là gì?

Đó là sự suy giảm về giá trị tài sản. Có nghĩa là giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó thấp hơn giá trị ghi trên giấy tờ sổ sách. Đồng nghĩa với việc có một khoản lỗ lũy kế tương đương với có sự suy giảm giá trị tài sản.

Để hiểu hơn bạn có thể tham khảo ví dụ sau:

Một doanh nghiệp bỏ ra chi phí mua máy móc phục vụ cho việc sản xuất giáy với thời gian khấu hao ghi trên giấy tờ là 5 năm nhưng chỉ sau 4 năm tài sản đã hết giá trị sử dụng. Như vậy khoảng thời gian sử dụng máy móc đã bị hao mòn nhanh hơn so với việc tính khấu hao. Vậy tồn tại một khoản lỗ lũy kế

Công thức tính lỗ:

Lỗ lũy kế = Giá trị trên sổ của CGU – giá trị thu hồi của CGU

Với CGU là một khối đơn vị sinh ra tiền.

Như vậy, lũy kế là một thuật ngữ quan trọng mà bạn cần nắm thật chắc khi tham gia vào môi trường kinh tế, kinh doanh. Hi vọng những thông tin trên đã phần nào giúp bạn hiểu rõ và có cái nhìn khách quan về thuật ngữ này.